Een rijk verleden


In het begin van de 20e eeuw neemt

de bebouwing bij het sas toe. Zo

wordt in 1905 het brughuis ge-

bouwd en wordt ook de herberg ‘De Barrage’ (vroegere café Boetiekske)  er opgetrokken.

Tijdens beide Wereldoorlogen worden brug en sas zwaar getroffen. De sluis overleeft het oorlogsgeweld van de Eerste  Wereldoorlog. In 1940 wordt het sas zo zwaar beschadigd dat deze niet meer te herstellen is.

Na 1945 besluit men een nieuwe sluis (nu 1 km verderop) een brug te bouwen. Deze wordt in gebruik genomen in 1961. Na de tweede Wereldoorlog wordt ter hoogte van het voormali sas en brug de Alois Biebuyckstraat aangelegd.

In de tweede helft van de jaren 1970 – 1980 wordt de Leie gekanaliseerd, en zo onstaat het huidig traject Vijve-Trakel/Barrage/Leiesas.

Begin 2000 wordt door het stadsbestuur van Waregem en de provincie West-Vlaanderen begonnen met de uitbouw van de jachthaven van Sint-Eloois-Vijve en wordt in 2001 de vzw Yachtclub Waregem opgericht.

In 2012-2013 worden de gronden van familie Dejaeghere verkaveld en rijzen nieuwe bouwprojecten op langs de Leie.

Ex cafe ‘Barrage -Boetiekske’ worden geïntegreerd in het huidige project, waar zich nu op de hoek van het nieuwe Sint-Elooisplein (ex-Barrage), de nieuwe Brasserie Barrage bevindt.


Een bijzonder verhaal


In de middeleeuwen bevindt de brug over de Leie zich, in tegenstelling tot vandaag, in het verlengde van het meest westelijk gelegen zijtracé van de Leiesas loodrecht op de Leie. De tolrechten brengen veel geld op voor de burgraaf van Sint-Eloois-Vijve, die eigenaar is van de brug.

In 1580 vernielen de Gentse Calvinisten de Leiebrug. Ter vervanging van de brug komt er rond 1600 een veerpont, tot groot ongenoegen van de Vijvenaren.

Pas in 1778 laat de bruggraaf van Sint-Eloois-Vijve, na druk van de overheid, een nieuwe brug over de Leie bouwen, ditmaal op peilers.

Na de rampzalige vloed van 1840-1841 worden stelsel- matig verbeteringswerken van de Leie gestart. Zo voorziet het K.B. van 19 maart 1841 een stuw of barrage ter hoogte van de huidige brug over de Leie om het overstro-mingsgevaar in te dijken.

De barrage, is voorzien van een houten brug en bestaat uit vier doorgangen en een landhoofd. De eerste steen wordt op 5 juli 1842 gelegd en in 1844 wordt Augustin Bekaert aange steld als eerste ontvanger van de scheep-vaartrechten.


In 1862 wordt de aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van een nieuwe sluis op de Leie en één jaar later komt de sluis er in baksteenmetselwerk en voorzien van houten puntdeuren.

Dit alles verhoogd het economisch belang van de rivier, die de voornaamste waterweg wordt voor het goederentransport in Vlaanderen in die periode.

Brasserie Barrage, Sint-Elooisplein 40,

8793 Waregem - Sint-Eloois-Vijve

Tel : 0472  78 17 15

E-mail: info@brasseriebarrage.be